Hørelsen er HYGGE & MUSIK & FAMILIE

By Beltone
Du slentrer på et marked, som er fyldt med mennesker, handlende og musikere. Der er et band, der spiller en af dine yndlingssange, men noget lader til at være helt forkert. Du kan ikke høre violinen tydeligt, og musikken er lav. Hvad sker der?
Se svaret
Et af de første tegn på høretab er, at du mister de toner, som befinder sig i et bestemt toneleje. Violinen er et af de instrumenter, som spiller de højeste toner, og det er disse lyde, der vil være svære at opfange med et høretab.

Hørelse er musik. Musik er hørelse.

At kunne lytte til musik er en vigtig del af vores liv.

Hvad er et høretab

Høretab er meget almindeligt og alle kan få et høretab

Et høretab kan skyldes flere årsager. Typen af høretab afhænger af, hvilken del af øret, der er ramt af en form for svækkelse.

Sensorineuralt høretab

Sensorineuralt høretab er den mest almindelige form for høretab, som udgør 90% af alle høretab blandt voksne. Selvom årsagen ikke altid er kendt, er det ofte relateret til alderdom og længerevarende støjeksponering. Det påvirker hårceller i cochlea og den auditive nerve. Når ørets anatomi ikke fungerer optimalt, bliver det svært for hjernen at modtage de lyde, som den skal fortolke. Med et sensorineuralt høretab vil lyden ikke kun virke lav, men også forvrænget, og evnen til at høre skingre/høje lyde er typisk det første, der bliver påvirket. Som et resultat heraf trækker vi os ofte ubevidst fra sociale sammenhænge.

Konduktivt høretab

Et konduktivt høretab er ofte midlertidigt og kan sommetider kureres med voksfjernelse, medicin eller operation. Konduktivt høretab stammer fra problemer i den yderste del af øret eller mellemøret, og det kan skyldes:

 • Infektion
 • Ophobning af voks eller væske
 • Punkteret trommehinde
 • Otosclerose – en en sammenvækst af øreknoglerne i mellemøret

Blandet høretab

Med et blandet høretab opstår både konduktivt og sensorineuralt høretab samtidigt.

I sådanne situationer kan det være nødvendigt med behandling i form af voksfjernelse, medicin eller operation udover høreapparater.

Hvordan vi hører

At høre godt afhænger af små hårceller, som findes i cochlea i det indre øre. Der er to typer af hårceller – indre øre hårceller og ydre øre hårceller. Ydre øre hårceller forstærker lav lyd og hjælper med at sikre, at forskellige lyde bliver adskilt fra hinanden. Indre øre hårceller overfører lyden til nerveimpulser, der bliver sendt til hjernen, hvor vi opfanger dem som lyd.

Du tager dit barnebarn med på legepladsen, som er fyldt med børn, der leger, skriger og råber. Dit barnebarn vender sig om og stiller dig et spørgsmål… Men du kan ikke høre, hvad han/hun siger. Hvad sker der?
Se svaret
Børn har nogle lyse og ’skingre’ stemmer, som er meget sværere at høre for en person, der lever med et høretab. Hvis du befinder dig i et miljø med meget larm, bliver det endnu sværere at forstå en barnestemme, når du har et høretab.

At høre er at grine. At grine er at høre.

At høre dit barns stemme og latter er én af de største glæder i livet.

Primære årsager til høretab

Der er mange årsager til, hvorfor vi mister vores hørelse, men den mest
almindelige årsag er vedvarende støjeksponering og aldring.

 • Aldring
 • Kraftig støj
 • Øreinfektion
 • Autoimmun
  sygdom
 • Meniere’s
  sygdom
 • Tumor
 • Visse typer
  medicin
 • Hoved
  Traume
 

Grad af høretab

Når et høretab gradueres, deler man det ind i niveauer baseret på et individs auditive tærskel eller den laveste lyd (decibel), som individet kan høre.
Niveauerne kan inddeles i milde, moderate, alvorlige eller markante, og hvert niveau har forskellige implikationer i forhold til høretab.

Har du ringen for ørerne?

Tinnitus er, når man opfatter en lyd i sine ører som ringen, summen eller hvæsen, som ikke kommer fra det lydmiljø, man befinder sig i.

Ca. 4 ud af 5 personer med tinnitus oplever også høretab. Anvendelse af høreapparater til at forstærke lyd har vist sig at hjælpe mod tinnitus, og høreapparater kan dermed gøre det mindre distraherende at leve med tinnitus.

Høretabssimulator

Find ud af, hvordan personer med høretab oplever tre
forskellige hverdagssituationer.

Start simulationen
Til en fodboldkamp
Til en fodboldkamp
Ude på stranden
På en restaurant
I holder en stor middag sammen med familie og venner. Fjernsynet kører i baggrunden, folk snakker i forskellige grupper, og lyden er overvældende. Du har svært ved at følge med i samtalerne, og du glider væk i din egen verden… Hvad sker der?
Se svaret
At have svært ved at følge med i samtaler og høre hvert et ord tydeligt, når der samtidig er mange, der taler, kan være et tegn på høretab. Lyd bliver forvrænget, og samtaler, med dem du holder af bliver svære.

At høre er at tale og dele med andre. At dele med andre er at høre.

At være en del af en social samtale er en vigtig del af livet.

 

At høre er at leve, og det er skønt at dele musik og latter med andre.

 

At høre er Beltone

Dit liv er fyldt med øjeblikke, som du kan fortsætte med at nyde, hvis du forstår, at der er et problem, og du gør noget ved det. Hvad kan du gøre?
Se svaret

At høre er Beltone

At tjekke din hørelse og have kendskab til, hvad du kan gøre for at forbedre din hørelse, er et skridt i retningen af et liv, hvor dans, latter, samtaler med dem, du holder mest af, igen bliver den største glæde i dit liv.

Næste: Tag en online høretest

Del

Del med dit sociale
netværk